เกี่ยวกับเรากลุ่มบริษัท GSI Group ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2550  ดำเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์ จนได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าตลอดระยะเวลา 15 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯยังคงมุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้า นำเข้าสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน และส่งมอบงานบริการที่ดีมีคุณภาพให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า

GSI Group ยังมีประสบการณ์ในงานด้านความปลอดภัย ให้คำปรึกษาและวางแผนในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องและเหมาะสมให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน โรงพยาบาล โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ เป็นผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับความปลอดภัยจากต่างประเทศภายใต้ แบรนด์ T-Safe ซึ่งได้รับมาตรฐานสากลทุกรุ่นทุกแบบ และยังเป็นผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุญาต ของ 3เอ็ม (3M Authorized Distributor) ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ความปลอดภัย

เพื่อให้การบริการลูกค้าเป็นไปอย่างทั่วถึงและรวดเร็ว  GSI Group จึงได้ก่อตั้งบริษัทฯ ในเครือขึ้นมา เพื่อดูแลพื้นที่ดังนี้

  1. บริษัท จีเอสไอ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด ดูแลพื้นที่ในเขต กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และต่างจังหวัด
  2. บริษัท โกลบอลซอร์ส อินโนเวชั่น จำกัด ดูแลพื้นที่ในเขต จังหวัดระยอง มาบตาพุด
  3. บริษัท ทีดีเอส คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด ดูแลพื้นที่ในเขต จังหวัดชลบุรี บ่อวิน ปลวกแดง

 

Visitors: 54,490